The Shadow of Materiality

 

(English version below)

 

 

“Kujutan ette aega, kus piksel hakkab oma tähendust kaotama…”

 

Alates teisipäevast, 3. detsembrist on Aparaaditehases asuvas pimik-galerii Ag 47 ruumides avatud Aap Tepperi näituseprojekt “Materiaalsuse vari”, mis keskendub kultuuripärandi digiteerimise mõjule momendil, mil virtuaalselt eksisteerivad koos nii materiaalse pärimusega kui ka digitaalselt sündinud kujutised. Näitus vaatleb füüsilise päritoluga fotode digiteerimist kui ühe meediumi representatsioonisüsteemi tõlkeprotsessi ning Tepper uurib seda läbi fotomenetluse, mille sünniaeg eelneb želatiinemulsiooni ajastule. Ferrotüüpidele säritatud erinevad digiteerimisprotsessi etapid annavad võimaluse analüüsida digitaalse jäädvustuse võimet “säilitada” objekt ja hinnata digiteerimise visuaalkultuurilist mõjujõudu oludes, kus kujutiste loomine ning nende süstemaatiline kasutamine on inimtegevuse loomulik osa. “Materiaalsuse vari” on järjekorras teine Tepperi näitus, mis tegeleb arhiivi representatsiooni ja selle võimega kultuurimälu konstrueerida.

 

Näitusega kaasneb projekti konteksti avav ja digiteerimist läbi erinevate käsitluste analüüsiv lühiessee.

 

Rohkem infot: aaptepper.com

 

Näituse avamine toimub 3. detsembril kell 16:00 pimik-galeriis Ag47. Näituse avamisel on võimalik külalistel lasta endast teha portree ferrotüübile.

Portree hinnaks on 35€.

 

Avamine 03.12 kell 16:00

Näitus on avatud 03.12.2019–05.01.2019

K-P 12.00-18.00

Ag47

Aparaaditehas

Kastani 42, Tartu

 

Tänud: Anu Rieberg, Eva Näripea, Kadi Sikka, Annika Toots, Carl-Robert Kagge, Jüri ja Käty Tarkpea

 

Näitust toetavad: Rahvusarhiiv, Eesti Kultuurkapital

 

 

 

///

 

 

 

“I imagine a time where the pixel has started to lose its meaning…”

 

Aap Tepper’s exhibition “The Shadow of Materiality” will open on Tuesday 3 December at darkroom-gallery Ag 47. The exhibition focuses on the impact of digitisation at the moment where digitised images coexist in the virtual environment together with digitally born images. Looking at the digitisation process as a translation of a certain representational system, the artist has created a gesture where digitisation appears through a photographic process which predates the era of gelatine emulsion photography. Tepper sees it as a way to analyze digitised image's ability to "preserve" an object and to evaluate the visual and cultural impact of digitization in an environment where image production and their systematic use is a natural part of human behaviour. “The Shadow of Materiality” is Tepper’s second exhibition that deals with archival representation and its power to manipulate cultural memory.

 

 

More info: aaptepper.com

 

At the opening, the visitors have a chance to to have a tintype portrait taken of them.

The price of the portrait is 35€.

 

The exhibition is open 03.12.2019–05.01.2019

Wed-Sun 12.00-18.00

Ag47

Kastani 42, Tartu

 

Thanks: Anu Rieberg, Eva Näripea, Kadi Sikka, Annika Toots, Carl-Robert Kagge, Jüri and Käty Tarkpea

 

Supported by: National Archives of Estonia, Estonian Cultural Endowment

 

 

^

The Shadow of Materiality
The Shadow of Materiality

“I imagine a time where the pixel has started to lose its meaning…”

 

Aap Tepper’s exhibition “The Shadow of Materiality” will open on Tuesday 3 December at darkroom-gallery Ag 47. The exhibition focuses on the impact of digitisation at the moment where digitised images coexist in the virtual environment together with digitally born images. Looking at the digitisation process as a translation of a certain representational system, the artist has created a gesture where digitisation appears through a photographic process which predates the era of gelatine emulsion photography. Tepper sees it as a way to analyze digitised image's ability to "preserve" an object and to evaluate the visual and cultural impact of digitization in an environment where image production and their systematic use is a natural part of human behaviour. “The Shadow of Materiality” is Tepper’s second exhibition that deals with archival representation and its power to manipulate cultural memory.

 

 

More info: aaptepper.com

 

At the opening, the visitors have a chance to to have a tintype portrait taken of them.

The price of the portrait is 35€.

 

The exhibition is open 03.12.2019–05.01.2019

Wed-Sun 12.00-18.00

Ag47

Kastani 42, Tartu

 

Thanks: Anu Rieberg, Eva Näripea, Kadi Sikka, Annika Toots, Carl-Robert Kagge, Jüri and Käty Tarkpea

 

Supported by: National Archives of Estonia, Estonian Cultural Endowment